Blauwe reiger

De blauwe reiger (Ardea cinerea) is een vogel uit de familie van de reigers. Ze komen wijdverspreid voor in Eurazië en Afrika. Vroeger waren het schuwe vogels, maar tegenwoordig zijn blauwe reigers in en om elke stad te vinden en bezoeken ze vrijwel iedere tuin met een vijver op regelmatige basis.

Koereiger

De koereiger (Bubulcus ibis) is een kleine witte reigersoort. Deze in Nederland zeldzame reigersoort komt oorspronkelijk uit Afrika. De laatste jaren nemen de aantallen in Nederland toe. In 1998 is voor het eerst, echter zonder succes, gebroed in Overijssel.

Lepelaar

De lepelaar (Platalea leucorodia) is een vogel uit de familie der ibissen en lepelaars. De Nederlandse populatie lepelaars is uniek, in andere landen in Noord-west Europa broeden ze nauwelijks. Lepelaars bevinden zich van februari tot september/oktober in Nederland.

Zoeken