Orde: Asterales

Asterales is een botanische naam, voor een orde van tweezaadlobbige planten: de naam is gevormd uit de familienaam Asteraceae. Een orde onder deze naam wordt de laatste decennia algemeen erkend door systemen voor plantentaxonomie. De orde bevat altijd de composietenfamilie (Compositae of Asteraceae), met onder andere de zonnebloem, de gewone margriet en het madeliefje.

De naam tweezaadlobbigen (of "dicotylen") wordt traditioneel gebruikt voor een groep planten die samen met de "eenzaadlobbigen" (of "monocotylen") de bloemplanten of bedektzadigen vormen. Veel van de "tweezaadlobbigen" hebben per zaad twee zaadlobben (of "cotylen"), waarin het reservevoedsel, nodig voor de kieming en eerste groei van de jonge plant, zit opgeslagen. Bij meer dan de helft van de "monocotylen" is er één zaadlob per zaad.

De wetenschappelijke naam voor deze groep is Dicotyledonae of Dicotyledoneae (soms ook Dicotyledones). Bij Cronquist heette deze groep Magnoliopsida (in de vertaling van de 22e druk van de Heukels: Magnoliidae). In het APG-systeem worden de dicotylen niet meer erkend: de (voormalige) tweezaadlobbigen vormen een "parafyletische groep".

Een deel van de "oude" tweezaadlobbigen vormt wél een monofyletische ("goede") groep, die door de APG de "eudicots" wordt genoemd (eu- = echt). Merk op dat de 23e druk van de Heukels (2005) deze groep van de eudicots aanduidt met "tweezaadlobbigen". De naam wordt dan gebruikt voor een meer beperkte groep, dus in afwijking van de traditionele opvatting die veel ruimer was.

Bron:

Titel
Akkerdistel
Boeren­wormkruid
Koninginne­kruid
Wilde cichorei

Zoeken

Taxonomie