Akkerdistel

De akkerdistel (Cirsium arvense) is een plant uit de composietenfamilie (Asteraceae). De akkerdistel groeit op zonnige of zelden licht beschaduwde, open plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke, omgewerkte grond.

Boeren­wormkruid

Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) is een overblijvende plant uit de composietenfamilie (Asteraceae). Boerenwormkruid groeit op zonnige, zelden licht beschaduwde plaatsen op droge tot vaak vochtige, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, zwak zure grond.

Koninginne­kruid

Koninginnekruid of leverkruid (Eupatorium cannabinum) is een plant uit de composietenfamilie (Asteraceae). Koninginnekruid groeit op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkrijke tot zwak zure grond. Vaak op plekken met opgehoopt dood, plantaardig materiaal.

Wilde cichorei

Wilde cichorei of wegenwachter (Cichorium intybus) is een overblijvend kruid uit de composietenfamilie (Asteraceae).  In Nederland en België is de plant al vele eeuwen lang aanwezig en waarschijnlijk door de Romeinen meegebracht. 

Zoeken

Taxonomie