Bont zandoogje

Het Bont zandoogje (Pararge aegeria) is een dagvlinder uit de familie van aurelia's (Nymphalidae). De vlinders hebben een voorkeur voor zonnige open plekjes, zoals bospaden, kapvlakten of randen van bossen en struwelen. De hoogste dichtheden worden gevonden langs (bos)randen bij vochtige heidevelden.

Duinparelmoervlinder

De duinparelmoervlinder (Argynnis niobe) is een vlinder uit de familie van de schoenlappers, parelmoervlinders en zandoogjes (Nymphalidae). Het is een zeldzame standvlinder die vooral voorkomt in de duinen van Noord-Holland en op de Waddeneilanden. Tot het begin van deze eeuw kwam hij ook nog voor op de Hoge Veluwe.

Groot dikkopje

Het groot dikkopje (Ochlodes sylvanus) is een vlinder uit de familie van de dikkopjes (Hesperiidae). In Nederland is het een algemene standvlinder. De soort vliegt op de zand- en veengronden en in grote delen van de duinen. Op de meeste kleigronden ontbreekt hij en op de Waddeneilanden en in Zuid-Limburg is hij wat schaarser.

Icarusblauwtje

Het icarusblauwtje (Polyommatus icarus) is een vlinder uit de familie van de kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes (Lycaenidae). In Nederland is de verspreiding sinds het begin van de vorige eeuw nauwelijks veranderd. Wel zijn er vindplaatsen, met name in verstedelijkt gebied, bijgekomen.

Koninginnenpage

De koninginnenpage (Papilio machaon) is een vlinder uit de familie van de pages (Papilionidae). Het is een vrij schaarse standvlinder die vooral in de zuidelijke helft van het land wordt waargenomen. Het is echter een zeer mobiele vlinder die over grote afstanden kan zwerven. De omvang van het verspreidingsgebied fluctueert dan ook min of meer jaarlijks.

Muntvlinder

De muntvlinder (Pyrausta aurata) is een dagactieve vlinder uit de familie grasmotten (Crambidae). Deze opvallende soort komt in grote delen van ons land voor en vaak is de soort zeer algemeen aanwezig. Doordat de verschillende waardplanten vaak langs sloten, velden, in tuinen en perken talrijk aanwezig zijn heeft de soort zich sterk kunnen uitbreiden.

Sint-jacobsvlinder

De sint-jacobsvlinder (Tyria jacobaeae) is een dagactieve nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae). In Nederland en België komt de sint-jacobsvlinder talrijk voor in de kuststreken en kustduinen, maar kan ook, zij het minder algemeen, in het binnenland worden aangetroffen.

Wilgenhoutrups

De wilgenhoutrups (Cossus cossus) is een nachtvlinder uit de familie van de houtboorders (Cossidae). Deze vrij kleine vlinder komt enerzijds voor in droge gebieden op de zandgronden, zoals kruidenrijke heide en droge, schrale, bloemrijke graslanden; anderzijds in vochtige gebieden, zoals schraal kruidenrijk grasland in laagveenmoerassen.

Zoeken

Taxonomie