Groene rietcicade

De groene rietcicade (Cicadella viridis) is een insect uit de familie van de dwergcicaden (Cicadellidae). Groene rietcicaden leven in diverse natte biotopen zoals natte weilanden, moerassen, vennen, hoogveenranden en bosranden. Soms komen ze ook in drogere habitats voor.

Groene schildwants

De groene schildwants (Palomena prasina) is een insect uit de familie schildwantsen (Pentatomidae). Groene schildwantsen leven in de kruidachtige lagen en op loofbomen in veel soorten droge tot vochtige habitats zoals ruigtes, struwelen, graslanden, moerassen en bosranden, zowel in steden, agrarische gebieden als natuurgebieden.

Vuurwants

De vuurwants (Pyrrhocoris apterus) is een insect uit de familie vuurwantsen (Pyrrhocoridae). Hij komt binnen zijn areaal in de Lage Landen vooral voor op de lindeboom. Zowel aan de voet van de boom als op de stam kan de wants soms in grote groepen worden aangetroffen.

Zuringrandwants

De zuringrandwants (Coreus marginatus) is een wants uit de familie van de randwantsen (Coreidae). De habitat bestaat uit zonnige plaatsen. Ze leven in zowel bosranden als vochtige hooilanden en graslanden met hier en daar dichtere begroeiing, maar ook in stadsparken en wegbermen worden zuringwantsen aangetroffen, meestal in de buurt van water.

Zoeken

Taxonomie