Verspreiding

Het gewoon elfenbankje komt waarschijnlijk wereldwijd voor. In Midden-Europa is het een van de meest voorkomende paddenstoelen. Het is overal te vinden waar dood hout is. In Nederland komt deze paddenstoel in vrijwel het hele land voor.

Habitat

Deze paddenstoel komt voor op allerlei bodems in alle habitats waar hout is waaronder loof- en gemengde bossen, open landschappen, parken, lanen, singels, tuinen, recreatiebosjes en rommelbosjes. 

Dit elfenbankje kan op vrijwel alle boomsoorten worden aangetroffen, maar de eik staat onbetwist aan de top met 27% van de (gedocumenteerde) meldingen. Verder scoren de beuk, berk en populier hoog. Daarna volgen de wilg, els, es, vogelkers/zure kers, esdoorn, spar en de den. 

Beschrijving

Het gewoon elfenbankje is een zeer algemene éénjarige saprofyt. De karakteristieke vorm bestaat uit dunne, taaie, blauwzwarte, plaatselijk glanzende, gezoneerde hoedjes. De hoedjes groeien vaak dakpansgewijs. Er bestaan vele kleurvariaties tot zelfs bleekoranje en witte hoeden. De witte onderkant is is bedekt met fijne (3–5 per mm), afgeronde hoekige poriën. 

Verwarring is vooral mogelijk met het gezoneerd elfenbankje (T. ochracea). Dit elfenbankje heeft gewoonlijk een duidelijke knobbel bij de aanhechting en oranje- tot grauwbruine hoedjes. Er bestaan echter allerlei overgangsvormen waardoor determinatie niet altijd mogelijk is.

Microscopisch bestaan er nauwelijks verschillen tussen de soorten elfenbankjes (Trametes). Ze hebben allemaal trimitisch hyfenweefsel en cilindrische sporen van ongeveer dezelfde grootte. 

Weetjes

  • Het gewoon elfenbankje veroorzaakt witrot.
  • Dit elfenbankje komt incidenteel ook op naaldhout voor.
  • Oudere exemplaren kunnen zones hebben waar groene algen op groeien, waardoor ze groen lijken.
  • Deze paddenstoel is niet eetbaar.

Bronnen

Trametes versicolor

Taxonomie

Rijk Fungi (Schimmels)
Stam Basidiomycota
Klasse Agaricomycetes
Orde Polyporales 
Familie Polyporaceae
Geslacht Trametes

Herkenning

Hoed Dunne, blauwzwarte, plaatselijke glanzende, gezoneerde hoedjes.
Hoedhoogte 5-10 mm
Hoedbreedte 40-100 mm
Steel Geen steel
Steelhoogte Geen steel
Steeldikte Geen steel
Sporenkleur Wit
Poriën 3-5 per mm
Geur
Smaak Kurkachtig, niet eetbaar

Verspreiding

Nederland Zeer algemeen in het gehele land, sinds ± 1950 toenemend.
Wereld Wereldwijd verspreid
Verspreidingskaart gewoon elfenbankje
© NDFF, 2017

Bedreiging

Rode Lijst 2008 Momenteel niet bedreigd

Ecologie

Habitat Loofbossen
Groeitijd Het hele jaar door

Zoeken

Taxonomie