Rijk: Dieren

De dieren (wetenschappelijke naam: Animalia), vormen een rijk in de supergroep Unikonta, behorende tot het domein van de Eukaryota. Het dierenrijk is het meest verwant met de schimmels, die binnen de Eukaryota een zustergroep vormen. Het dierenrijk zelf wordt in diverse ondergroepen verdeeld, die weer onderverdeeld zijn in stammen. De biologische wetenschap die zich met de studie van het dierenrijk bezighoudt, is de zoölogie.

Dieren zijn in beginsel met zintuigen uitgeruste, meercellige organismen, die hun energie uit organisch materiaal betrekken (verkregen door andere organismen op te eten en te verteren) en die zuurstof voor hun stofwisseling nodig hebben. De meeste dieren kunnen zich actief bewegen, maar er zijn ook vele soorten met een sessiele (vastzittende) levenswijze.

Bron: Dierenrijk. (2021, maart 23). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 13:29, mei 04, 2021 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dierenrijk&oldid=58563105.

Titel
Houtduif
Huismus
Icarusblauwtje
Kleine bijvlieg
Kleine watersalamander
Kluut
Kneu
Knobbelzwaan
Koereiger
Koninginnenpage
Koolmees
Kuifeend
Lepelaar
Muntvlinder
Pyjamazweefvlieg
Ransuil
Ringmus
Rode weekschildkever
Roodborst
Roodborsttapuit

Zoeken

Taxonomie