Orde: Salamanders

Salamanders (Caudata) zijn een groep van gewervelde dieren die behoren tot de klasse amfibieën. Salamanders zijn wat betreft levenswijze in te delen in drie groepen: de landsalamanders die het water in principe niet betreden, de watersalamanders die gedurende een deel van het jaar in het water te vinden zijn en ten slotte de strikt aquatische soorten, zoals de familie olmachtigen. Deze indeling komt echter niet terug in de taxonomische indeling van de salamanders in verschillende families.

Een voorbeeld zijn de Europese watersalamanders uit de geslachten Triturus, Lissotriton en Mesotriton. Deze soorten behoren tot de echte salamanders (Salamandridae), waartoe ook de typisch landbewonende vuursalamander (Salamandra salamandra) behoort. Een ander voorbeeld zijn sommige soorten uit de Eurycea-groep die tot de (meestal landbewonende) longloze salamanders behoren, maar strikt aquatisch en grotbewonend zijn.

Bron: Salamanders. (2023, mei 8). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 17:50, juni 19, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Salamanders&oldid=64270230.

Titel
Kleine watersalamander

Zoeken

Taxonomie