Schimmels

Schimmels of zwammen, wetenschappelijke naam: Fungi (ook wel Myceteae) zijn eukaryotische organismen die het rijk van de Fungi vormen. Ze bestaan uit cellen met een of soms twee celkernen, mitochondriën en een cytoskelet, maar in tegenstelling tot de dieren, waarvan ze de zustergroep vormen, hebben schimmels vaak celwanden.

Tot de schimmels behoren zowel meercellige organismen zoals paddenstoelen alsook eencellige organismen zoals gisten. Net als dieren vormen schimmels een eigen rijk. Het wetenschappelijk onderzoek naar schimmels heet mycologie en de onderzoekers worden mycologen genoemd.

Bron: Schimmels. (2021, oktober 30). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 18:28, oktober 30, 2021 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schimmels&oldid=60256664.

 

There are 31 entries in this glossary.
Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Monomitisch hyfensysteem

Elke schimmel moet generatieve hyfen bevatten. Een schimmel die alleen dit type bevat, evenals vlezige paddenstoelen zoals agarics, wordt monomitisch genoemd.

Bron: Schimmeldraad. (2023, oktober 18). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 11:37, november 14, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schimmeldraad&oldid=66162744.

Mitochondriën

Een mitochondrion of mitochondrium (meervoud mitochondriën of mitochondria) is een door twee membranen omsloten celorganel dat, middels het metabole proces van de celademhaling, fungeert als energieomzetter in de eukaryote cel. Een mitochondrion heeft een diameter van ongeveer 1 micrometer. Cellen met een relatief grote energiebehoefte, bijvoorbeeld spiercellen, hebben een relatief groot aantal mitochondriën in hun cytoplasma.

Bron: Mitochondrion. (2021, januari 30). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 04:11, mei 01, 2021 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitochondrion&oldid=58197354.

Synoniemen - mitochondrion,mitochondrium,mitochondria
Kostgangerboleet

De kostgangerboleet (Pseudoboletus parasiticus) is een paddenstoel die als parasiet leeft op de aardappelbovist.

Bron: Kostgangerboleet. (2022, oktober 2). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 10:27, november 30, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostgangerboleet&oldid=63062741.

Hymenofoor

Het hymenofoor is een verzamelnaam voor de weefsels die het hymenium dragen. Zoals bij een plaatjeszwam zijn alle lamellen het hymenofoor en het hymenium is de laag van cellen aan de top van de plaatjes. Soms wordt de term gebruikt om het gehele vruchtlichaam van een paddenstoel aan te geven.

Bron: Hymenofoor. (2022, september 30). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 13:52, november 15, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hymenofoor&oldid=63051232.

Hymenium

Het vruchtbaar gedeelte bij een teleomorf vruchtlichaam. 

Guttatie

Guttatie is het verschijnsel dat planten of schimmels vocht met daarin opgeloste stoffen uitscheiden.

Generatieve hyfe

Generatieve hyfen zijn relatief ongedifferentieerd en kunnen voortplantingsstructuren vormen. Ze zijn meestal dunwandig en doorschijnend, en min of meer vaak gesepteerd. Gespen kunnen ook voorkomen. Af en toe zijn de hyfen ingebed in een gelatineuze matrix.

Bron: Schimmeldraad. (2023, oktober 18). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 11:29, november 14, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schimmeldraad&oldid=66162744.

Dimitisch hyfensysteem

Als een schimmel generatieve hyfen bevat en slechts een van de andere twee typen, wordt deze dimitisch genoemd. In feite bevatten dimitische schimmels bijna altijd generatieve en skelethyfen; er is één uitzonderlijk geslacht, Laetiporus, dat alleen generatieve en bindende hyfen bevat. Skeletachtige en bindende hyfen geven leerachtige en houtachtige schimmels zoals polyporen hun taaie consistentie. Schimmels die spoelvormige skelethyfen vormen, gebonden door generatieve hyfen, zouden sarcodimitische hyfensystemen hebben.

Bron: Schimmeldraad. (2023, oktober 18). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 11:39, november 14, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schimmeldraad&oldid=66162744.

Cytoskelet

Het cytoskelet of celskelet is een netwerk van fibers en buisjes dat de cel stevigheid, vorm en beweeglijkheid geeft. Het bestaat uit verschillende soorten eiwitten.

Bron: Cytoskelet. (2019, juni 28). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 23:08, Mei 01, 2021 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cytoskelet&oldid=54104500.

Synoniemen - celskelet
Cystidia

De cystidia of cystiden zijn opvallende, steriele cellen, die tussen de basidiën van het hymenium van schimmels met lamellen kunnen voorkomen. Ze komen echter ook voor op de rand van de steel en op de bovenkant van de hoed, waar ze meer of minder uit het weefsel steken. Het voorkomen en de vorm zijn voor het op naam brengen van de schimmel vaak doorslaggevend.

Bron: Cystidium. (2020, januari 16). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 09:51, januari 16, 2020 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cystidium&oldid=55460033.

Synoniemen - cystiden
Chlamydospore

Een chlamydospore is een ongeslachtelijke, dikwandige rustspore van Oomycota (waterschimmels) en schimmels (Fungi) zoals gisten. Hiermee kan het organisme ongunstige omstandigheden, zoals in droge of hete seizoenen, overleven.

Synoniemen - Chlamydosporen
Bruinrot

Bij bruinrot wordt, in tegenstelling tot witrot, cellulose afgebroken. In een levende boom verraadt deze vorm van houtrot zich niet tot nauwelijks.

Bindingshyfe

Bindhyfen zijn min of meer dikwandige, sterk vertakte hyfen, die het hyfensysteem kracht geven. Ze kronkelen tussen de andere hyfen door.

Bron: Schimmeldraad. (2023, oktober 18). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 11:31, november 14, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schimmeldraad&oldid=66162744.

Synoniemen - Bindhyfe
Basidiospore

Een basidiospore, sporidie of sporidium is een reproductieve schimmelspore van de Basidiomycetes, die gevormd wordt door een basidie (basidium). Basidiosporen hebben een haploïde kern als gevolg van de meiose.

Synoniemen - Basidiosporen
Basidia

Een basidie of basidium (meervoud basidia) is een sporendoosje van de Basidiomycota-schimmels. De geslachtelijke sporen, die aan een basidium ontstaan, worden basidiosporen genoemd. Een basidium is in aanleg eencellig, maar er zijn ook door verdere ontwikkeling twee- of viercellige basidiën.

Bron: Basidie. (2023, juli 25). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 14:03, november 29, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Basidie&oldid=64786855.

Synoniemen - basidium, basidiacellen

Zoeken