Subhymenium

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Subhymenium

Een hyfenlaag tussen het hymenium en de trama bij Agaicales of tussen het hymenium en het receptaculum bij Ascmyucetes.

Zoeken