Gesp

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Gesp

Gespen zijn gespvormige uitgroeiingen op de septa (tussenwanden) van schimmeldraden bij de meeste Basidiomyceten. Ze komen ook voor bij de schimmeldraden van vruchtlichamen van enkele Ascomyceten. Als uitgroeiingen van het dikaryotische mycelium dragen ze eraan bij dat het mycelium tweekernig blijft en zorgen ze ervoor dat bij de mitose bij een cel met de celkern A en B beide verdubbelde celkernen A' en B' in de nieuwe cel terechtkomen.

Bron: Gesp (schimmel). (2023, augustus 15). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 11:28, november 14, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesp_(schimmel)&oldid=65195684.

Zoeken