Cystidia

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Cystidia

De cystidia of cystiden zijn opvallende, steriele cellen, die tussen de basidiën van het hymenium van schimmels met lamellen kunnen voorkomen. Ze komen echter ook voor op de rand van de steel en op de bovenkant van de hoed, waar ze meer of minder uit het weefsel steken. Het voorkomen en de vorm zijn voor het op naam brengen van de schimmel vaak doorslaggevend.

Bron: Cystidium. (2020, januari 16). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 09:51, januari 16, 2020 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cystidium&oldid=55460033.

Synoniemen: cystiden

Zoeken

Taxonomie