Bladschede

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Bladschede

De bladschede is het eerste deel van het blad dat een koker rond de stengel vormt. Naar boven toe wordt bij grassen de omsluiting van de stengel door de schede minder volledig; hier kan dan aan de randen van de schede vliesjes, tongetjes of oortjes, of haartjes zijn gevormd.

Bron: Bladschede. (2021, april 7). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 08:01, juli 12, 2022 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bladschede&oldid=58655143.

Synoniemen: schede, scheden

Zoeken

Taxonomie