Basidia

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Basidia

Een basidie of basidium (meervoud basidia) is een sporendoosje van de Basidiomycota-schimmels. De geslachtelijke sporen, die aan een basidium ontstaan, worden basidiosporen genoemd. Een basidium is in aanleg eencellig, maar er zijn ook door verdere ontwikkeling twee- of viercellige basidiën.

Bron: Basidie. (2023, juli 25). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 14:03, november 29, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Basidie&oldid=64786855.

Synoniemen: basidium, basidiacellen

Zoeken