Kapvormig

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Kapvormig

De top is niet vlak. De randen zijn naar binnen gebogen.

Synoniemen: kapvormige

Zoeken

Taxonomie