Nodaallijn

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Nodaallijn

De nodaallijn is een lijn die de nodi (zie nodus) op de proct, van een jufferlarve, met elkaar verbindt.

Bron: Vlinderstichting, 2022 https://www.vlinderstichting.nl/libellen/alles-over-libellen/verklarende-woordenlijst. Geraadpleegd 23 december 2022

Zoeken