Hemimetabool

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Hemimetabool

Hemimetabool is een in de biologie gebruikte term voor ongewervelde dieren die een onvolledige gedaanteverwisseling kennen. Dit wil zeggen dat de jonge dieren al op de ouders lijken en door middel van vervellingen groeien en steeds meer kenmerken van volwassen dieren krijgen. Eenmaal volwassen lijkt de larve al sterk op het volwassen dier en ontwikkelt hij zijn vleugels in één of meer vervellingen zonder apart popstadium.

Bron: Hemimetabool. (2020, oktober 5). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 11:56, oktober 25, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemimetabool&oldid=57258145.

Zoeken

Taxonomie