Commensalisme

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Commensalisme

Commensalisme is interactie tussen twee organismen waarbij het ene voordeel heeft en het ander niet beïnvloed is.  Het is een vorm van symbiose, andere vormen zijn parasitisme en mutualisme.

Bron: Commensalisme. (2022, mei 9). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 10:00, augustus 2, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Commensalisme&oldid=61992001.

Zoeken