Aposematische kleuring

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Aposematische kleuring

Aposematische kleuring of aposematisme is een term in de biologie en ecologie waarmee de felle lichaamskleur van verschillende dieren wordt aangeduid, die als een afschrikkingsstrategie werd ontwikkeld. Aposematische kleuring is een waarschuwing voor vijanden dat het dier giftig of gevaarlijk is en dient ter afschrikking van vijanden. Het gaat in de praktijk over bijvoorbeeld insecten als wespen en lieveheersbeestjes en amfibieën als de vuursalamander, de geelbuikvuurpad en de pijlgifkikker.

Bron: Aposematische kleuring. (2022, november 20). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 10:24, juli 10, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aposematische_kleuring&oldid=63318462.

Zoeken

Taxonomie