Noordelijk kleidistrict

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Noordelijk kleidistrict

Het noordelijk kleidistrict is een floradistrict zoals door Nederlandse floristen gehanteerd.

Dit district omvat de zeekleigebieden van de provincies Groningen, Friesland, de Kop van Noord-Holland en West-Friesland. In deze gebieden is geen veenvorming opgetreden: Het zijn inpolderingen van met name de Waddenzee.

Het noordelijk kleidistrict is soortenarm. Wel zijn er veel landgoederen waar stinsenplanten groeien.

Bron: Noordelijk kleidistrict. (2017, april 19). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 18:21, november 30, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Noordelijk_kleidistrict&oldid=48988937.

Zoeken