Holarctisch gebied

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Holarctisch gebied

Het Holarctische gebied omvat de koudere delen van het Noordelijk Halfrond: Noord-Amerika zuidelijk tot in Mexico, Europa, Noord-Afrika en Azië behalve delen van het Arabisch Schiereiland, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië.

Het wordt vaak in twee kleinere gebieden verdeeld, het Nearctisch gebied in Noord-Amerika en het Palearctisch gebied in Eurazië en Noord-Afrika. Bij de florarijken, die op de verspreiding van planten gebaseerd zijn is de indeling wat anders en wordt het als een gebied gerekend.

Bron: Holarctisch gebied. (2019, september 9). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 26 november 2021 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Holarctisch_gebied

Synoniemen: holarctische gebied

Zoeken

Taxonomie