Gelders district

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Gelders district

Het Gelders district is een floradistrict zoals dat door Nederlandse floristen wordt gehanteerd. Dit district omvat pleistocene gebieden als de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, Het Gooi, Salland, en pleistocene enclaves (keileembulten) in Gaasterland en Wieringen en op Texel.

Bron: Gelders district. (2023, april 28). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 13:36, november 29, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelders_district&oldid=64218932.

Zoeken

Taxonomie