Fluviatiel district

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Fluviatiel district

Het fluviatiel district is een floradistrict in Nederland en België.

Dit district omvat in Nederland het rivierkleigebied, met vooral het holocene gedeelte van Gelderland en aangrenzend Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland, met de rivieren Maas, Lek, Waal en IJssel, en de door deze rivieren gedeponeerde afzettingen. Ook het in Nederlands-Limburg gelegen Maasdal wordt tot het fluviatiel district gerekend.

Bron: Fluviatiel district. (2020, mei 8). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 15:17, november 27, 2023 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluviatiel_district&oldid=56237519.

Zoeken

Taxonomie