Eutrofiëring

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Eutrofiëring

Eutrofiëring, dat goede voeding betekent, is de vergroting van de voedselrijkdom in met name water. Hiermee wordt het verschijnsel aangeduid dat door toevoer van een overmaat aan voedingsstoffen een sterke groei en vermeerdering van bepaalde soorten optreedt, waarbij meestal de soortenrijkheid of biodiversiteit sterk afneemt.

Bron: Eutrofiëring. (2021, november 3). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 17:57, november 3, 2021 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eutrofi%C3%ABring&oldid=60279199.

Zoeken