Eutrofe

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Eutrofe

Een ecosysteem of substraat dat eutroof is, bevat veel minerale voedingstoffen. Het kent echter vaak slechts een kleine biodiversiteit aan planten en dieren.

Het tegenovergestelde van eutroof is oligotroof. Wanneer een oligotroof ecosysteem veel voedingsstoffen en mineralen aangeleverd krijgt, zal het veranderen in een eutroof ecosysteem. Dit proces heet eutrofiëring

Bron: Eutroof. (2018, juli 28). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 17:05, september 29, 2022 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eutroof&oldid=52014703.

Synoniemen: Eutroof

Zoeken

Taxonomie