Bruine kikker

De bruine kikker of gewone kikker (Rana temporaria) is een kikker uit de familie echte kikkers (Ranidae). De bruine kikker komt in zeer vele biotopen voor, zoals bossen, heidevelden, graslanden, ruderale terreintjes en duinen. De soort wordt dan ook op alle bodemtypen aangetroffen, variërend van lichte duin- en stuifzanden tot zware rivier- en zeeklei en lössgronden.

Gewone pad

De gewone pad of bruine pad (Bufo bufo) is een kikker uit de familie van de echte padden (Bufonidae). Hij is vanwege zijn op een terrestrische levenswijze aangepaste huid vrijwel uitsluitend te vinden op het land maar wel op enige afstand van het water zoals poelen, sloten, meren en vennen.

Groene kikker

Groene kikkers zijn een geslacht van kikkers uit de familie echte kikkers (Ranidae). De drie soorten groene kikkers zijn zon- en warmteminnend, ze hebben dus een voorkeur voor onbeschaduwde wateren. 

Zoeken

Taxonomie